page_banner

חֲדָשׁוֹת

הסיבות של כלים שקל לשבור ולפתור בדרך:

rtfh

סיבה 1: קצב ההזנה מהיר מדי, קצה החיתוך חד מדי או פינת הסכין חדה מדי.

פתרון: הפחיתו את קצב ההזנה והקפיצו בעזרת פלדת זהב כדי להפסיבי את קצה החיתוך.

סיבה 2: הדיוק של הקולט גרוע מדי או שההתקנה לא טובה.

פתרון: החלף את הצ'אק, או נקה את הפסולת שבצ'אק.

סיבה 3: הקשיחות של המתקן ירודה מדי, והאחיזה לא מספיקה.

פתרון: החלף את המתקן.

סיבה 4: צורת חומר העבודה מורכבת ויש יותר מדי זוויות מתות.

פתרון: שנה את פרמטרי החיתוך ושיטת התכנות.

סיבה 5: חומר העבודה אינו מותקן היטב.

פתרון: שפר את המתקן כדי להבטיח את יציבות חומר העבודה.

סיבה 6: כיוון החיתוך שגוי.

פתרון: בדרך כלל, כרסום למטה משמש לחיתוך


זמן פרסום: 26-3-2023